Home

100 km wandelplezier via knooppunten
Home » 1e Kribkes wandeling Sevenum, Kronenberg en Evertsoord een ongekend succes.

1e Kribkes wandeling Sevenum, Kronenberg en Evertsoord een ongekend succes.

Het idee voor een nieuwe festiviteit in deze dorpen is ontstaan in Augustus 2022 tijdens een vergadering van Expeditie Sevenum. In samenspraak met Knopenlopen Sevenum zijn in december 2022 oriënterende bezoeken gebracht aan de kerststallen wandelingen in Meijel en buurtschap De Vleut bij Best. Beide verenigingen kwamen vol inspiratie terug van de bezoeken en in februari 2023 zijn de voorbereidende vergaderingen voor een eigen Kribkes wandeling gestart.

Met de uitgave van een flyer in september 2023 is de interesse van bewoners, organisaties en winkeliers opgewekt en dat werd direct beantwoord met een 40-tal aanmeldingen. Met veel genoegen zagen wij dat inwoners van zowel Kronenberg als Sevenum onmiddellijk bereid waren aan dit project deel te nemen. De media-aandacht o.a. van De Via en de informatieavond op woensdag 18-10-23 in De Wingerd, met meer dan 100 bezoekers, bracht het aantal deelnemers om een kribke te plaatsen op 115. De toezegging was gedaan dat iedereen die zich had aangemeld mee mocht doen, zonder uitzondering.

Toen startte de grote uitdaging voor Knopenlopen om alle aangemelde adressen in routes vast te leggen. Ook door vele aanmeldingen uit het buitengebied resulteerde deze puzzel in verschillende routes met een gezamenlijke lengte van 40 kilometer. Ook de mogelijkheid om het kribke in de bajes café van de vrouwengevangenis Ter Peel in Evertsoord te kunnen bezoeken werd zeer gewaardeerd.

Om de professioneel gedrukte routekaarten, de adressenlijst en de flyer te kunnen bekostigen werd subsidie aangevraagd in Horst maar werd helaas niet toegekend. Men vond deze activiteit niet cultureel, geen artistieke meerwaarde hebben en niet vernieuwend in Horst aan de Maas? Gelukkig hebben we na overleg de Dorpsraad Sevenum bereid gevonden een groot deel van de gemaakte kosten voor hun rekening te nemen.

Op 15 december 2023 maakten wij de start van de Kribkes route in de kerk door het overhandigen van nr.1 van de wandeling (de kerststal in de kerk) aan Kapelaan Miguel. Daarna werd de opening met een schaapsherder met schapen op het plein voor de Sevewaeg met een drankje afgesloten. Vanaf dat moment ontstond er een ware run op de routekaarten bij de afhaalpunten. Zeker op de droge dagen werd het filelopen en fietsen langs de kribkes en niet alleen door inwoners van onze eigen dorpen. Zelfs op de vele regenachtige dagen zag je velen met regenkleding en paraplu het slechte weer trotseren daar waar bouwers van grote en kleine kribkes met veel creativiteit en inventiviteit hun bouwwerken hadden neergezet. De Commissie Kribkes wandeling is uitermate verrast door complimenten die zowel door deelnemers als wandelaars bij ons zijn geuit. Maar wij mogen zeker niet vergeten te vermelden met hoeveel zorg de kribkes door de deelnemers zijn neergezet en hoeveel creativiteit er bij de bouwers was. Hiervoor willen wij dan ook alle deelnemers bedanken. Dit alles sterkt ons in het voornemen om voor 2024 een 2e Kribkes wandeling te gaan organiseren.

 

Commissie Kribkes wandeling

Knopenlopen en Expeditie Sevenum.


______________________

Sevenumse Wandel4Daagse

We wandelen van woensdag 19 juni tot en met zaterdag 22 juni.

Je kunt je wandelkaarten kopen via de website: www.jongerengildesevenum.nl/wandel4daagse.

______________________

Beerwandeling